Explozivní posilování pro sport

Prvky ze sportu vzpírání  jsou dnes již běžnou součásti kondiční přípravy sportovců kteří berou soutěžení a přípravu vážněji. Schopnost produkce explozivní sily a akcelerace je klíčová pro většinu sportovních odvětví.

V oblasti fitness se skupina těchto explozivnich cvičeni také v poslední době  dostává do popředí a to zejména díky systému Crossfit. Tento fitness systém rozpoznal efektivitu těchto cvičeni a využívá prvky vzpírání v některých svých tréninkových jednotkách. Jde jednak o vhodnou přípravu k soutěžím v Crossfit,  ale i k posouvání  hranic osobních pohybových schopnosti a dovednosti pro nesoutěžní  veřejnost - tedy pravou podstatu sytému Crossfit. 

Z hlediska vzpírání jako prostředku zvyšování výkonnosti ve specifickém sportu je třeba zvážit několik věci:
Sport vzpírání je velmi koordinačně náročný sport při kterém nácvik správne techniky zabere roky tréninku . Kondicni trenér by tedy měl přistupovat zodpovědne při zařazování těchto technik do sportovní přípravy. Zejména správná metodika a periodizace je potřebná k zajištění  zdraví a výkonnosti svěřence. Ačkoliv úroveň technického rozvoje ve vzpírání pro sportovce z jiného sportu nemusí dosahovat profesionálních kvalit, je nezbytné vytvořit takové návyky v technice které umožňují zvyšovat výkon  a vytvářejí  prevenci proti zraněni. 

Z hlediska nácviku  techniky vycházíme ze schopnosti provést určité  základní pohybové dovednosti. Tady jde  zejména o tzv. Trojitou extenzi( v kotníku , koleni a boku ) a o schopnost flexe v bocích při zachování neutrální pozice v bederní páteři. K procviceni těchto dovednosti je vhodne použit nácvik variací mrtvého tahu a dřepu. Existuje ještě cela řada přípravných cvičení které lze využit a zlepšit tak flexibilitu a při přidání zátěže i sílu v daných pohybech. Dokud cvičenec nezvládne základní prvky jako je mrtvý tah a variace drepu, je v počátku  vhodnější se zaměřit na jiné cviky pro rozvoj exposivni sily a akcelerace a než jsou komplexni vzpěracske techniky. Skoky nebo odhody plných míčů mohou byt vhodným tréninkovým  prostředkem a jsou méně náročné na techniku provedeni. 

Z hlediska periodizace je třeba si uvědomit jak cviky na výbušnosti zaměstnávají nejen naše fyziologické a biomechanicke funkce ale i funkce centrálního nervového systému(CNS). Trenink exposivni  sily ať už je to prostřednictvím vzpírání , prvku vzpirani ci skoků a plyometrie  je velice  náročná činnost která klade nároky  na náš CNS. 
Jako kondiční trenér ci sportovec se musím zamyslet nad tím v jakem objemu(kolik, jak často ) a v jaké intenzitě (kolik Kg , jak rychle, jak vysoko) volíme cvičeni tak aby nebyla kontraproduktivní k výkonu ve specifickém sportu. Útlum nervového systému při příliš velké objemu  silového a explozivní tréninku muže byt překážkou  k výkonu ve specifickém sportu. Je třeba se tedy zamyslet nad tím v jakem období a jaká cvičeni  je vhodne zaměřit do tréninku sportovce. 

Mnoho sportovců a trenérů se chovají zcela opačne. Z videa okoukaji jak vypadají  základní cviky  a pak je zarazuji do tréninku bez důkladného rozmyslu. „Dělají to přece všichni tak to musíme dělat taky“. Výsledky jsou různé. Např. Krátké zvýšení výkonnosti vzhledem ke stimulaci z nového zatížení a pak stagnace. Poté snaha o prolomení stagnace zvýšeným úsilím (intenzita /objem)  což následně vede ke většímu útlumu a nebo ke  zranění. 

Periodizace je věci trenérů a svědčí  o jejich kvalitách a zejmena o znalosti potřeb jejich svěřence. Ke správným rozhodnutím dojde vlivem vzdělávání. 

Problém s náročnosti techniky  který jsem zmínil lze vyřešit snadno. A to zjednodušením  a rozdrobenim  vzpěracske techniky do části . Jak ? Na to odpovím znovu : vzdělávání. Pokud zařazují něco do tréninku jako trenér  musím se v tom nejdříve sám stát  kompetentní. Pokud to neumím tak to nedělám  a hledám jiné možnosti. 

Jen malý příklad ke zjednodušení techniky: 

Cílem explozivního tréninku pro většinu sportu je zvýšení výkonu ( P=FxD/T)  a to v pohybu tzv. Triple extension (trojitá extenze-kotník , koleno a bok) - společná všem sportům které se uskutečňují v postoji. 
Pokud chci sportovce rozvinout je třeba ho dostatečně  zatizit a udělat to pokud možno rychle. Technika vzpirani je náročná na naučení a je třeba postupovat pomalu. Navíc někteří nemají čas , chuť a nebo kompetenci vzpirani nacvicovat.Cíl je udělat sportovce silnějšího a exposivejsiho : 

Dobre cvičeni pro  efektivní  trenink  sportovce  je Power shrug, (česky: výtah z boku). Tímto technicky a na rozsah pohybu nenáročným cvičením  lze velmi dobre posílit  zmíněnou trojitou extenzi. Vzhledem k tomu, že při pohybu nedochází k velkému rozsahu, ale jen k malé flexi v bocích kolenou a kotníku, lze v tímto cvičeni  relativně rychle a bezpečně  zatizit sportovce a vytvořit tak dostatečný stimul k podnícení tréninkového efektu ( adaptace). 

V tomto cvičeni držíme osu před tělem ve vzpřímeném postoji co nejblíže u těla tedy co nejblíže k těžišti. Cvik zahájíme malým  podrepem pri zachovani vzpřímeného postoje. Z dosažené flexe se explozivně odrazime od  podložky a provedeme extenzi v dolních končetinách a trupu společně s dynamickým zvednutím ramen.

Podívejte jak tento cvik provádí mistr republiky Jakub Šuda : http://youtu.be/2ApCnd2Luqk