Osobni trenink neni jen o prodavani sexy cviceni /Personal training is not just about selling the sexy exercises

I look around the gym and I very often see the people judging the trainer according the “sexiness” of the exercises or tools she is using. I know that image is important and substance comes secondary in promotion but people hear this:  Personal training or strength and conditioning is not about selling the exercises or methods. It is more about knowing when , what and how much. Trainers I respect are paid for understanding  the context according which the particular exercise should be incorporated to the training. They are not merely throwing sexy moves and methods on you. They wisely consider the relevance of exercises and methods to the goals of training. Remember :“Methods are changing but principles remains the  same .”

Příliš často vidím ve fitness centrech a sportovních  klubech jak lidé posuzují kvalitu trenéra a jeho znalosti podle atraktivnosti cvičeni nebo náčiní které používá. Uvědomuji si že zajímavý obal je z hlediska reklamy důležitější než esence produktu, nicméně lidé poslechněte  tohle: Osobní trenink a kondiční posilování pro sport neni jen o prodeji a předvádění  těch posledních výstřelků módy. Jde totiž spíše  o znalost odpovědí na otázky kdy , co a v jaké míře. Trenéři které respektuji jsou placeni za znalost okolností podle  kterých zařazují konkrétní cvičeni a ne jen za to že vám predhodi množství sexy cvičeni a metod. Tito trenéři mají koncept a zařazují cvičeni podle toho jak jsou relevantní z hlediska vašich cílů. Pamatujete tedy: „Metody se mění  ale principy zůstávají stejné.“